Corrosie Onderzoek & Materials Engineering
+32-16-39.60.00
Over Ons

Over Ons


Missie

Corrosie- en materiaaladvies, corrosie- en materiaaltesten, corrosie- en materiaalonderzoek


Visie

METALogic wil de corrosiepartner voor haar klanten zijn. Zij wil haar klanten begeleiden in alle beslissende stadia van de levensloop van een installatie om tot een veilige verlenging van de levensduur van de installatie te komen.
Dit betekent onder meer:

  • Tijdens ontwerp en fabricage: advies bij materiaalselectie, corrosie- en andere materiaaltesten, risicoanalyse
  • Tijdens dienst: corrosiemonitoring, scheurgroei-opvolging, elektrochemische testen, geavanceerd ultrasoon onderzoek, risicogebaseerde inspectie
  • Bij falen: schadeanalyse, studie en advies naar de toekomst toe


Profiel

METALogic biedt een zeer breed gamma van producten en diensten voor het opvolgen van materiaaldegradatiefenomenen in het algemeen en corrosie in het bijzonder. Het bedrijf werd in 1991 opgericht als spin-off van het Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde van de Katholieke Universiteit Leuven. Het klantenbestand van METALogic situeert zich binnen de chemische, petrochemische, staal en vele andere industriële sectoren.
METALogic ontwikkelt eigen technologie voor het ondersteunen van haar eigen producten- en dienstenpakket, speelt een actieve rol in internationale wetenschappelijke netwerken en verzorgt ook oplossingen als onafhankelijk leverancier van contractonderzoek. Onze geavanceerde expertise met betrekking tot drie technologieën - ultrasoon onderzoek, elektrochemie en akoestische emissie - laat ons toe om oplossingen op maat te ontwikkelen voor problemen binnen het domein van het materiaalonderzoek en de corrosiebeheersing. Het personeel van METALogic verenigt academische met industriële ervaring en omvat expertise binnen gevarieerde disciplines zoals het elektrochemisch opvolgen van corrosieprocessen, het niet-destructief onderzoek, het ultrasoon onderzoek, risicogebaseerde inspectie, lastechnologie,...


Organisatie