Corrosie Onderzoek & Materials Engineering
+32-16-39.60.00
METALogic Education Center

Scheurvormende corrosie


In de module scheurvormende corrosie worden de corrosiefenomenen behandeld die zich (what’s in a name) uiten als scheuren! Deze fenomenen zijn meestal zeer destructief van aard, waardoor kennis van de werking en de beïnvloedende parameters onontbeerlijk is. De module bestaat uit een hoofdstuk spanningscorrosie, corrosievermoeiing en waterstofbrosheid. Naast het mechanisme en de beïnvloedende parameters wordt ook gewerkt aan de herkenning, preventie en opvolging van de schadefenomenen.


E-learning

De eerste kennismaking met de scheurvormende corrosie gebeurt via een E-Learing cursus op het internet. ....

Lees meer

Cursus

Tijdens een meer klassieke vorm van cursus volgen wordt de E-learning content overlopen. Dit kan ....

Lees meer