Corrosie Onderzoek & Materials Engineering
+32-16-39.60.00
Diensten

Materials Monitoring


Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt tussen monitoring en inspectie-activiteiten:

  • Inspectie: momentopname van de corrosietoestand op een bepaald tijdstip.
  • Monitoring: reeks van inspecties, gepland om meer bruikbare informatie van de corrosietoestand doorheen de tijd te bekomen.
  • Monitoring: corrosiecontrole.
  • Een grotere veiligheid, een beter milieubeleid en tevens nog besparen op onderhoudskosten; corrosiecontrole heeft tal van voordelen. Door de corrosietoestand van een installatie op te volgen, kan de restlevensduur nauwkeurig bepaald worden. Deze kennis laat toe preventief onderhoud op een efficiënte manier in te plannen.
    Afhankelijk van wat men precies wil meten, kan corrosiecontrole op een continue (monitoring) of op een periodieke (inspectie) manier gebeuren. Continue technieken met een korte responstijd laten toe het proces op te volgen en de corrosiesnelheid in te schatten.
  • Monitoring: corrosiebewaking. Continue technieken met een korte responstijd laten toe het proces op te volgen en alarm te geven zodra er zich onregelmatigheden voordoen of zodra corrosie optreedt. Op deze manier kunnen problemen worden opgespoord en / of procescondities aangepast, om zo de levensduur van de installatie aanzienlijk te verlengen.
    Bij nieuwbouw kunnen de sensoren gebruikt bij corrosiemonitoring vanaf het begin mee in de installatie ingebouwd worden. De kost voor latere inspecties daalt hierdoor aanzienlijk en tevens zorgt de ideale plaatsing van de sensoren voor zeer betrouwbare resultaten.

Het selecteren van de juiste meettechniek en het meest geschikte monitoringsysteem is uiterst belangrijk, maar vergt kennis van zaken. Veel corrosiecontroleprogramma’s hebben reeds gefaald omwille van tekortkomingen of een slechte selectie m.b.t. de techniek en het systeem.

Juiste selectie van meettechniek is dus een zaak van de klant - die weet wat er in de installatie gebeurt - en de corrosie-expert. Beide partijen bekijken samen welke meettechniek de meest relevante corrosiegegevens van de installatie zal genereren.